Manu O Kū and Maui

A

loha! 

Meet Makahiapo Cashman,

Director of UH Manoa Ka Papa Lo’i O Kanewai

M

anu O Kū,

White Tern,
Pacific Tern,
Fairy Tern, 
Kākāia,
Piraki,
Kakavai,
Kākā…

What’s in a name? 

L

isten to the story